امروز: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Menu
طرح خدمت

باشگاه والیبال

 

مراکز  آموزش والیبال در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
کانون دائمی والیبال فجر بابل باقریان ۹۱۲۰۵۷۴۳۷۵ بابل/ میدان کشوری/ سالن بسیج
آموزش والیبال بانوان سارا آقاجانی/ نگار اصغری ۰۹۳۵۸۸۷۳۴۳۴

۰۹۱۱۸۲۴۸۶۸۸

بابل/ میدان هلال احمر/ جنب زورخانه/ سالن مامطیر