امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
فهرست مشاغل

پیتزا فروشی

 

مراکز پیتزافروشی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
پیتزا عالیجناب علی فلاحیان ۳۲۲۹۲۵۱۱ بابل/ میدان ولایت/ جنب زورخانه