امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
فهرست مشاغل

جایگاه سوخت

 

مراکز جایگاه سوخت خودرو در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
جایگاه سوخت احمد نژاد احمد نژاد ۲۲۸۷۷۶۵ بابل/ کمربندی شرقی
جایگاه سوخت سالاریه رمضانی سالاریه رمضانی ۲۱۹۶۵۹۷ بابل/ کمربندی غربی
جایگاه سوخت قربان نیا قربان نیا ۲۰۴۴۰۰۱ بابل / ابتدای جاده قدیم بابل به آمل
جایگاه سوخت احمدی عبدالعلی احمدی ۳۴۵۳۳۲۷  شهرگتاب / جنب شهرداری
جایگاه سوخت قلی تبار عسگری قلی تبار ۳۲۵۲۲۴۱۲ بند پی غربی / خوشرود پی