امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

جایگاه سوخت

 

مراکز جایگاه سوخت خودرو در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
جایگاه سوخت احمدنژاد احمد نژاد ۲۲۸۷۷۶۵ بابل/ کمربندی شرقی
جایگاه سوخت سالاریه رمضانی سالاریه رمضانی ۲۱۹۶۵۹۷ بابل/ کمربندی غربی
جایگاه سوخت قربان نیا قربان نیا ۲۰۴۴۰۰۱ بابل / ابتدای جاده قدیم بابل به آمل
جایگاه سوخت احمدی عبدالعلی احمدی ۳۴۵۳۳۲۷ گتاب / جنب شهرداری گتاب
جایگاه سوخت عباس نژاد عباس نژاد ۳۲۵۲۳۰۹۰ بندپی غربی / شهر خشرودپی
جایگاه سوخت قلی تبار عسگری قلی تبار ۳۲۵۲۲۴۱۲ بندپی غربی / شهر خشرودپی

 

 

عناوین