امروز: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

باطری سازی

مراکز  باطری سازی خودرو در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
باطری شهریار شیخ زاده شیخ زاده ۳۲۲۰۰۲۵۴ ۰۹۱۱۱۱۱۱۴۵۲ بابل/ ایستگاه آمل
باطری سازی مدرن بابل جعفر احمدنژاد ۰۹۱۱۹۲۱۰۳۶۴ بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۷
باطری سازی فروردین پور رضا فروردین ۰۹۳۵۸۳۷۹۸۶۲ امیرکلا/ کمربندی / جنب پارکینگ اطمینان
باطری سازی رضا ۳۲۰۴۲۲۱۳ ۰۹۳۶۹۴۲۸۳۳۹ بابل/ جاده جدید بابل- آمل/ روبروی پلیس راه دهک
باطری سازی گلچوب مهدی گلچوب ۰۹۱۱۶۸۹۶۵۴۵ بندپی شرقی/ ناریوران

عناوین