مراکز اجاره باند صوتی در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.     *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن “ است.

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
اجاره باند و نورپردازی امیدی امیدی ۰۹۳۶۰۵۵۶۱۵۱ بابل/ خیابان مدرس/ پاساژ بختیاری/ طبقه همکف/ پلاک ۲۵
گالری موسیقی شروین شروین ثقفی ۰۹۱۱۱۱۸۴۳۳۱ بابل/ خیابان بازار/ اجابن/ جنب ایثار ۱۴
فانوس بندر جواد گندم ریز ۰۹۱۱۹۰۹۲۳۳۹ بندپی شرقی/ داخل فرعی یکشنبه بازار

تاریخ بروزرسانی: ۲۶-۷-۹۸