مراکز توزیع شن و ماسه در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
توزیع شن و ماسه شهید رجایی حامد پیوند بابل/ جاده جدید بابل- آمل/ جنب نمایندگی سایپا آقاجان زاده