مراکز فروش کتاب در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن” است.

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
کتابفروشی پیام فن ۳۲۲۰۷۳۰۳ بابل/ سبزه میدان/ جنب اداره پست
کتابفروشی فردوسی ابوالقاسم قلی زاده ۲۲۲۷۲۴۷ بابل/خیابان مدرس/  خیابان فرهنگ/ جنب مدرسه راهنمایی فریده میری
کتابسرای زبان گویش ملک شاه ۲۲۹۸۵۸۴  بابل / خیابان مدرس/  جنب سینما انقلاب/ کتابسرای زبان گویش
شهر کتاب بابل ۳۲۳۳۶۶۹۰ بابل/ خیابان مدرس/ جنب بیمارستان تامین اجتماعی
کتابفروشی نشر چشمه بابل ۳۲۴۷۶۵۷۱ بابل/ خیابان شریعتی

تاریخ بروزرسانی: ۲۲-۱۰-۹۷