مراکز آزمایشگاه پزشکی در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آزمایشگاه پارس دکتر حسن ندیمی ۳۲۲۰۰۱۹۳   بابل/ میدان ولایت/ کوچه جنب بانک سامان/ ساختمان پزشکان مرکزی بابل
آزمایشگاه پاستور دکتر مجید شربتداران ۳۲۱۹۴۷۷۰
۳۲۱۹۶۸۷۶
  بابل/ چهار راه فرهنگ/ جنب داروخانه اتحاد
آزمایشگاه رازی دکتر محمدجعفر سلیمانی ۳۲۱۹۶۸۲۰
۳۲۱۹۹۹۹۳
  بابل/خیابان مدرس/ بعد از چهار راه فرهنگ
آزمایشگاه مهر دکتر حسن رجبعلیان ۳۲۳۴۰۵۶     بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس/جنب بیمارستان بابل کلینیک
آزمایشگاه دانش دکتر صادقی ۳۲۲۰۶۰۲۶   بابل/ خیابان گنج افروز/ روبروی بیمارستان آیت اله روحانی
آزمایشگاه ابن سینا دکتر نازیلا شیرازی ۳۲۲۰۸۸۱۲-۳   بابل/ بلوار کشاورز/ روبروی بیمارستان روحانی
آزمایشگاه طبی سپید   ۳۲۲۲۲۷۹۴   بابل/ میدان کارگر/ جنب بانک مسکن
آزمایشگاه دکتر فیروزجائی   ۴۰۰۵۰   بابل/ میدان کشوری/ ابتدای خیابان بیمارستان شهید بهشتی
آزمایشگاه شفا   ۳۲۲۸۸۹۷۰   بابل/ میدان کشوری / کوچه سرداران ۲ / ساختمان پزشکان روجین/ طبقه همکف
آزمایشگاه ولیعصر دکتر تقی نتاج     بابل/ میدان کشوری / خیابان سرگردقاسمی/ دانش۴
آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا دکتر صبا گیلکی بیشه ۳۵۵۵۰   بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ انتهای دانش ۴
آزمایشگاه پارس دکتر منصور عراقی ۳۲۱۹۰۶۲۶   بابل
آزمایشگاه مرکزی بابل دکتر علیرضا قبادی ۳۲۲۹۱۶۱۱   بابل
آزمایشگاه دکتر پور نصرالله دکتر پور نصرالله ۳۲۲۹۲۷۶۲   بابل
آزمایشگاه بوعلی دکتر نوروزعلی نوری ۳۲۳۴۰۱۱۰   امیرکلا/خیابان امام/ روبروی اداره پست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است. 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :