آموزشگاه طلا پارسیان گوهر بابل

خدمات:

آموزشگاه طلاسازی پارسیان گوهر بابل

آموزش رشته های طلا سازی، جواهرسازی، ملیله سازی، ریخته گری، آبکاری، مخراج کاری، فروشندگی طلا

زیر نظر سازمان فنی وحرفه ای

مدیریت: عبداله زاده  09111091053

مربی: محمد رمضانپور  09113143185

ثبت نام در آموزشگاه پارسیان گوهر بابل پایان راه نیست، بلکه آغاز یک تعهد هست

تصاویر: