مراکز آموزش تکواندو در شهرستان بابل

* ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن “ است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزش کان ذن ریو ولی اله بحرینی ۰۹۳۶۳۴۴۶۳۲۳ بابل/خیابان مدرس/استادیوم ورزشی آزادی
آموزش تکواندو سفیدگر/ صالحی مهر بابل/ بهاران ۳۰
باشگاه شهید اندرزگو صابر حسینی ۳۲۳۱۱۱۱۹ بابل/ خیابان بازار/ سنگ پل/ ایثار ۲۵

تاریخ بروزرسانی: ۹-۸-۱۳۹۸