آموزش خیاطی

مراکز آموزش خیاطی شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن آدرس اطلاعات بیشتر
آموزشگاه صنایع پوشاک و صنایع دستی کبری یعقوبی کبری یعقوبی 32478030 / 09116729641 بابل/ چهارشنبه پیش/ ایثار 33 مشاهده

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :