آموزشگاههای بازیگری و فیلمسازی شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن”  است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه آزاد سینمایی نگاه برتر یوسف نیا ۳۲۲۰۴۸۱۰ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ روبروی مایکروویو/ پاساژ موسوی
آموزشگاه بازیگری ابوالحسنی  ابوالحسنی ۳۲۲۰۷۵۳۵ بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شیش دری/ ساختمان حسن پور/ طبقه ۲
کارگاه تجربی هنر ۳۲۳۳۷۳۳۸ بابل

 

تاریخ بروزرسانی: ۱۶-۲-۹۷