مراکز آموزش تعمیرات موبایل شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در  جدول زیر ” رایگان ” است.

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه الکترونیک و موبایل حسین زاده حسین زاده ۳۲۲۷۰۰۰۲ ۰۹۱۱۹۰۳۵۶۳۳ بابل/ ایستگاه آمل