مراکز آموزش رانندگی در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه رانندگی صبا بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس / خیابان بابل کلینیک
آموزشگاه رانندگی قدسیه بابل/ خیابان شریعتی / میدان اوقاف/ سه راه چیت سازی(روغن شکوفه)
آموزشگاه رانندگی مازندران بابل / خیابان شریعتی / جنب شیرینی سرا / خیابان معلم ۹
آموزشگاه رانندگی حمایت بابل/ آستانه امامزاده قاسم / چاله زمین
آموزشگاه رانندگی امیرپازواری بابل/ بعد از پارک نوشیروانی / شهرک دانش
آموزشگاه رانندگی ایران بابل/ میدان کشوری / خیابان شهید سرگرد قاسمی
آموزشگاه رانندگی همتا بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی / ابتدای خیابان هفت تن
آموزشگاه رانندگی دانش بابل/ کمربندی غربی / توحید ۲۸
آموزشگاه رانندگی وزین بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۳
آموزشگاه رانندگی ولیعصر بابل/ کمربندی غربی / کوچه بهاران ۱۰
آموزشگاه رانندگی نارنجستان بابل/ کمربندی شرقی / نبش گلستان ۶
آموزشگاه رانندگی خوشرو بندپی غربی / شهر خوشرودپی
آموزشگاه رانندگی خلیج فارس بندپی شرقی/ شهر گلوکاه

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :