مراکز پایانه های مسافربری  در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال تکمیل شدن است.

 

عنوان نوع  تلفن همراه آدرس
تعاونی مسافربری ترابر بی تا (تعاونی ۱۵) اتوبوس

۳۲۲۷۸۱۰۴

۳۲۲۷۸۱۰۹

  بابل/ ترمینال موزیرج
         
اتوبنز وحدت سواری ۳۲۲۰۷۶۴۰   بابل/ میدان ولایت/ روبروی پارک شهید شکری