مراکز دفاتر هواپیمایی در شهرستان بابل

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شمال پرواز ۳۲۲۲۲۳۳۱

۳۲۲۲۲۲۲۱

بابل/ خیابان طبرسی/ روبروی بانک قوامین
تیکا پرواز ۳۲۳۱۴۵۳۵-۶ بابل/کمربندی شرقی/ حدفاصل چهارراه دانش و گلستان۱۰
خزرشمال بابل واعدی بابل/ چهار راه گلشن

 

تاریخ بروزرسانی: ۲۴-۶-۹۷