کلانتری شهردار بابلپروژه های مشارکتی از خواب زمستانی بیدار می شوند.

#مجتمع_تجاری_کاسپین
#مجتمع_تجاری خلیج فارس
#استخر_مدرن_شهرداری_بابل

🔻+ نوید به همشهریان شریف بابلی با توجه به اینکه پروژه های نام برده شده ، سال هاست که دچار روز مرگی و خواب عمرانی شده اند ، با دستور ویژه #دکتر_شاهين_کلانتری_بنگر شهردار بابل بزودی احیا خواهند شد و روند اجرایی آنها با دستور #شهردار و #نظارت مدیران پروژه با سرعت بیشتری تکمیل می شوند.

 

اخبار شهرستان بابل را از ” صدای بابل” دنبال کنید.