نمایندگی بیمه پاسارگاد بابل زینب یوسف زاده

بیشتر مغازه های آتش گرفته شده جارو بافی و یا جاروبندی بوده  است، گفت: پنج واحد از این مغازه ها بیمه حوادث دارند و مابقی فاقد بیمه آتش سوزی هستند.

اخبار بابل

بلوار نوشیروانی بابل

بلوار نوشیروانی، نورانی شد

بلوار نوشیروانی واقع در خیابان حد فاصل فرمانداری و پارک شهید شکری با نصب 24 عدد تیر برق 12 متری نورانی شد. به گزارش روابط

گازگرفتگی در بابل

گازگرفتگی اعضای یک خانواده در بابل

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد: طی گزارشی به مرکز اورژانس بابل مبنی بر مسمومیت گاز مونوکسید کربن اعضای