پزشکان متخصص اعصاب و روان در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر فرزان خیرخواه ۳۲۲۵۷۶۶۸ بابل/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ مجتمع پزشکی پاسارگاد/ شماره ۳ و ۴
دکتر فریدون پوربیژن متخصص ۳۲۲۵۷۰۰۳ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان پزشکی بهزاد