خدمات:

باربری و اثاث کشی ممتاز مازندران

باربری، اثاث کشی، حمل بار در بابل و تمامی شهرهای استان مازندران
حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور
ارسال کارگر برای تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل
ارسال کامیون، کامیونت و نیسان به تمام نقاط مازندران و کشور

تصاویر: