بیمارستان

مراکز بیمارستانی و درمانی شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بیمارستان آیت الله روحانی ۳۲۲۳۸۳۰۱-۴ بابل/ خیابان گنج افروز
بیمارستان شهید  بهشتی ۳۲۲۵۲۰۷۱-۵ بابل/ میدان کشوری / خیابان شهید سرگرد قاسمی
بیمارستان شهید یحیی نژاد  ۳۲۲۲۳۵۹۴-۷ بابل / چهار راه فرهنگ/  خیابان مصطفی خمینی
بیمارستان بابل کلینیک ۳۲۳۳۸۰۰۱-۳ بابل / باغ فردوس / خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی
بیمارستان مهرگان بابل ۳۲۳۹۵۵۹۱-۳ بابل / امیر کلا / بلوار امام رضا (ع)

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :