بیمه رازی

دفاتر نمایندگی بیمه رازی در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
بیمه رازی شعبه بابل ۳۲۴۷۵۳۰۵ بابل/ خیابان شریعتی/ جنب معلم ۲۲
بیمه رازی کد ۲۲۱۲۶۵ بابل/کمربندی شرقی/ چهارراه آرامگاه معتمدی/ گذر بابل بهنمیر/ جنب مخابرات ولایت
بیمه رازی کد ۲۲۱۳۳۹ بابل/ کمربندی غربی/ مابین بهاران ۱۰ و ۱۲
 بیمه رازی کد  ۲۲۰۱۲۸ بابل/ موزیج/ حد فاصل ارشاد ۱۰و۱۲/ ساختمان صنعت شماره ۱۱۸/ طبقه فوقانی

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :