تدریس ابتدایی خانم فداکاران

خدمات:

تدریس خصوصی ابتدایی خانم فداکاران

 معلم نمونه شهرستان
آموزگار مدارس مطرح دولتی شهربابل و امیرکلا
فوق لیسانس علوم تربیتی

تدریس خصوصی مقطع ابتدایی در بابل

آموزش مفهومی و جز به جز دروس
آموزش همراه بازی و داستان
تدریس خلاقانه و جذاب برای دانش آموزان ابتدایی

برگزار کننده کارگاه های دست ورزی و خلاقیت

برگزار کننده کارگاه دوخت

آموزش ویترای ویژه کودکان و نوجوانان

تدریس چرم دوزی ویژه نوجوانان و بزرگسالان

تصاویر: