مراکز آموزش طلا و جواهرسازی در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه پارسیان گوهر عبداله زاده بابل/ پاساژ عطرزیستان/ بلوک B/ واحد ۳۸۱