ثبت شغل

عنوان شغل

نام مدیریت

شماره تلفن

شماره همراه

آدرس

سالانه

40/000 تومان

صفحه اختصاصی

شرح کامل خدمات شغلی

تصاویر از محیط کار یا محصولات تا 12  عکس

لینک شماره تماس

لینک خط واتساپ

لینک پیج اینستاگرام

سالانه

160/000 تومان

صفحه اول

سمت راست اسلاید  50

سمت چپ اسلاید    40

بخش میانی           30

سالانه

طبق تعرفه بالا (هزار تومان)