مراکز تعویض پلاک در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
تعویض پلاک ۳۲۳۳۵۶۰۷ بابل/ خیابان شریعتی/ جنب راهنمایی و رانندگی/ حکیم آباد/ نبش کوچه مصلی
تعویض پلاک ۳۲۳۳۳۲۱۰ بابل/ خیابان شریعتی/ جنب راهنمایی و رانندگی/ حکیم آباد/ نبش کوچه مصلی
تعویض پلاک ۳۲۳۹۷۷۱۳ ۷بابل/ میدان ۷ تیر/ ساختمان انبوه سازان
تعویض پلاک ۳۲۳۲۶۱۷۵ بابل/ کمربندی شرقی/ روبروی راهور

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :