مراکز خدمات شبکه در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
دفتر مهندسی کامپیوتر ستاره شمال عابدی ۳۲۳۱۱۷۸۰ بابل/  خیابان مدرس/ خیابان استادیوم/ بین حر ۳ و ۵
فروشگاه کامپیوتر کامیران رجبی ۳۲۳۳۴۱۲۲  بابل/ خیابان مدرس/ میدان باغ فردوس / نرسیده به بیمارستان بابل کلینیک /نبش کاکا
شرکت فراسیستم بابل فرهادیان ۳۲۲۵۴۴۴۱ بابل/ خیابان طبرسی/ پاساژ فردوسی / پلاک ۱۴
کامپیوتر یونیک  رستم تبار ۳۲۲۵۰۵۵۰  بابل / میدان کشوری / بعد از چهارراه نواب / روبروی بوستان