مراکز خدمات نظافتی در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
شرکت خدماتی آرمان بار کاسپین بابل/ کمربندی شرقی/ میدان شهید بزار/ پاساژ عبدالهی / طبقه ۲
خدماتی جوان کار بابل/ خیابان گنج افروز / کوچه جمال/ جنب شهرک
 بانی کار سپهر بابل
تمام کار آرامش بابل بابل/ بلوار کشاورز/ پورگنجی ۴۴

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :