خیاطی زنانه

مراکز خیاطی زنانه در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس اطلاعات بیشتر
مزون آرا سمیه حسین پور   09907411700 بابل/ خیابان صالحی/ روبروی حسینی 12  
           
           

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :