مراکز داروخانه در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
داروخانه دکتر فرزانه آستانه ای بابل/ خیابان طالقانی/ ایستگاه آمل/ جنب درمانگاه دکتر غلامحسین زاده
داروخانه بقراط بابل/ خیابان مدرس / روبروی شهرداری
داروخانه دکتر شاکری بابل/ خیابان مدرس/ ضلع شمالی شهرداری/ جنب مخابرات / ساختمان فراز
داروخانه بابل بابل/ خیابان مدرس / طبقه همکف مجتمع جهانیان
داروخانه دکتر صادقی بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان ایلیا
داروخانه اتحاد بابل بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج
داروخانه پریدل (شبانه روزی) بابل/ چهار راه فرهنگ/ روبروی بیمارستان یحیی نژاد
داروخانه پیروز بابل- میدان حمزه کلا
داروخانه دکتر داودی( شبانه روزی) بابل/ میدان کارگر/ جنب بانک ملت
داروخانه دکتر نیکزاد بابل/ میدان کارگر
داروخانه دکتر آمالی بابل/ میدان کارگر/ جنب درمانگاه مرکزی
داروخانه دکتر فرسادی بابل/حدفاصل میدان کشوری و کارگر/ روبروی مسجد النبی/ درمانگاه فرهنگیان
داروخانه دکتر شریف پور بابل/ میدان کشوری
داروخانه دکتر حسین پور بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی
داروخانه دکتر صالحیان (شبانه روزی) بابل/ میدان کشوری
داروخانه دکتر عسگری راد بابل/میدان کشوری/ جنب پاساژ تفرشی
داروخانه  دکتر مجیدی بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه فیروزجائی
داروخانه دکتر ساروی بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران۲/ ساختمان روجین
داروخانه دکتر مدنی بابل/ میدان کشوری/سرداران ۴/ ساختمان پزشکان مهر
داروخانه دکتر صالحیان بابل/ میدان کشوری/ جنب دکه روزنامه فروشی
داروخانه دکتر قاسمی بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ جنب مجتع پزشکان سینوهه
داروخانه دکتر آقاجانپور بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه
داروخانه دکتر رضاپور بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان پزشکان سینوهه
داروخانه دکتر مهدی پور بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی
داروخانه  دکتر برادران(شبانه روزی) بابل/ کمربندی غربی/ چهار راه امیرکبیر
داروخانه گیاهی سیده کوثر بابل/ کمربندی غربی/ نبش توحید ۴۵
داروخانه دکتر سجادی بابل/ کمربندی شرقی/ چهارراه نواب
داروخانه شفا بابل بابل/ خیابان شهید بسطامی/ خیابان آیت الله روحانی/ هادی۱۵
داروخانه دکتر میرزاپور امیرکلا/خیابان امام / نبش نیمای ۴
داروخانه   دکتر رمضانی (شبانه روزی) امیرکلا/ بعد از شهرک فاطری/روبروی اورژانس
داروخانه دکتر رستمی بندپی شرقی/ شهرگلوگاه

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :