مراکز رادیولوژی  فک و صورت در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
مرکز رادیولوژی دکتر جوهری دکتر مریم جوهری ۳۲۲۰۹۱۰۳   بابل/ خیابان مدرس/ مجتمع تجاری یاس/ طبقه ۳ / واحد ۴۹
دکتر فریدا عابسی دکتر فریدا عابسی ۳۲۲۰۲۸۱۸   بابل/ خیابان مدرس/ مجتمع یاس/ طبقه ۴
مرکز رادیولوژی دکتر قربانی دکتر حکیمه قربانی ۳۲۲۰۲۲۴۶
۳۲۲۰۸۹۳۹
  بابل/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان کیان/ طبقه ۵