مراکز رادیولوژی و سونوگرافی شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس اطلاعات بیشتر
رادیولوژی دکتر سید ابوالفضل هاشم اوغلی
رادیولوژی و سونوگرافی نما
کلینیک رادیولوژی دکتر راحله مهر آئین
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماهوتی
رادیولوژی و سونوگرافی کشانی
رادیولوژی وسونوگرافی مرکزی بابل
مرکز تصویربرداری پزشکی مهرگان شمال
دکتر رعیتی دماوندی
سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پرتو
رادیولوژی و سونوگرافی محبوبی
دکتر احسان موعودی
مرکز تصویربرداری مازندران

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :