خدمات

سبزیجات ارگانیک حسین زاده

تهیه انواع سبزیجات تازه (محلی)و آماده طبخ شامل:

قرمه سبزی، مرغ ترش، دلال ماهی، دلال ماست، دلال نازخاتون، دلال کاهو، رب خونگی، سیر داغ خشک و پیاز داغ چیپسی

 

بابل شهر بهار نارنج🍊

تصاویر