خدمات:

شرکت بیناطب شمال

فروش و‌ مشاوره لنزهای بانداژ (پانسمان) طبی، طبی رنگی و زیبایی، سالانه و فصلی در برندهای مختلف
آمریکایی آلمانی ایتالیایی ،کره ای ….

لنزهای چشم آسیب دیده

انواع محلول های چشمی، قطره اشک مصنوعی، قرص لنز، اپلیکانور، جالنزی ساده و آبنه دار مسافرتی، و…

تصاویر: