مراکز طراحی و فروش نرم افزار در شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
گروه توسعه ی فناوری آی.بی.پی ۳۲۱۹۲۰۸۳ بابل/ خیابان مدرس/ حد فاصل اداره کل مخابرات و میدان باغ فردوس / مجتمع آبادگران/ واحد ۹
شرکت آریا تک پرداز گیتی گستر ۳۲۲۰۳۱۴۳ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ سرداران ۱۸ / بوستان ۶ / پلاک ۱۴
۳۲۲۰۶۲۲۴ بابل/ خیابان شیخ طبرسی/ سرداران ۱۲ / پلاک ۲۱
مرکز کامپیوتر سرویس جادویی خردمندی ۳۲۲۰۹۳۷۵ بابل/ خیابان نواب/ بین اشرفی ۱۴ و ۱۶ / روبروی گل و بلبل