خدمات

عادله ضابط پور کارشناس مامایی

زنان – زایمان – مامایی

عضو انجمن پزشکی انگلستان و آمریکا

ویزیت مامایی حضوری و غیر حضوری 24 ساعته حتی روزهای تعطیل

” تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری

” مشاوره بلوغ دختران

” مشاوره درمانی عفونت های واژینال زنان

تصاویر:

عادله ضابط پور

عادله ضابط پور

بابل/ خیابان مدرس/ مدرس 6/ کوچه بقراط