آموزشگاه فن بیان هدایت

خدمات:

آموزشگاه فن بیان هدایت

آموزشگاه فنی و حرفه ای هدایت برگزار کننده دوره های مختلف آموزشی:

فن بیان و ارتباط موثر

فروش و بازاریاب

کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

مدیریت کسب و کار MBA و مهارت های زندگی

آموزش و مشاوره فروش و بازاریابی

در هر زمینه ای که نیاز به کمک داشته باشید، آموزش ببینید، رشد کنید و ارتباط های شخصی یا کسب و کار خودتان را توسعه دهید.

تصاویر: