قصابی

مراکز قصابی در شهرستان بابل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
سوپر گوشت چلیم شایگان     بندپی غربی/ روستای دیوا/ ورودی جوشکاری/ ۱۰۰ متر به قرض الحسنه

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :