مراکز فروش ماهی  در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

عنوان مسئول تلفن همراه  آدرس
ماهی غزل آلا   ۳۲۵۲۱۷۱۴   بندپی غربی