مغز و اعصاب

پزشکان متخصص مغز و اعصاب در شهرستان بابل

عنوان تخصص تلفن همراه آدرس
دکتر علیجان احمدی آهنگر بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ مجتمع بقراط
دکتر مهرداد ولی زاده بابل/ خیابان مدرس/ روبروی شهرداری/ ساختمان پزشکان مرکزی/ طبقه۵
دکتر علیرضا دانش بابل/ میدان کشوری/ ساختمان آرش/ طبقه ۲/ واحد ۵
دکتر مهدی سیفی بابل/ میدان کشوری/ کوچه سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه
دکتر سید محمد مسعود حجتی بابل/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان پزشکان خوارزمی
دکتر پیام سعادت بابل/ میدان کشوری/ سرداران ۲/ جنب بیمارستان شهید بهشتی/ ساختمان آراد
دکتر هاشم هوشیار بابل
دکتر ابراهیم ولی نژاد بابل

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :