مدارس مقطع پیش دبستانی و دبستانی  در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
دبستان  غیردولتی  مهرگان (دخترانه) ۳۲۲۱۶۳۰۰-۹ بابل/ خیابان شریعتی/ انتهای خیابان گل
دبستان غیردولتی کمال ( پسرانه) بابل/ کمربندی غربی/ جنب تالار پورجواد/ بهاران ۲۳
مهد کودک و پیش دبستانی قرآنی غزل ۳۲۳۳۹۰۲۸ بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۳۷