مراکز خدمات مشاوره ژنتیک در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

عنوان
مسئول
تلفن
همراه 
آدرس
مرکز مشاوره ژنتیک آریان 
دکتر صدیقه نجف راد
۳۲۲۵۵۹۰۰
۳۲۲۶۴۰۸۰
بابل/ میدان کشوری/ ابتدای خیابان شیخ طبرسی/ ساختمان پزشکان آزاد/ طبقه اول
مرکز مشاوره ژنتیک  دولتی بابل
۳۲۴۷۵۹۴۰
۳۲۳۳۱۵۶۰
بابل/ کمربندی شرقی/ نرسیده به میدان حمزه کلا/ اداره بهزیستی بابل