پس-از-مشتری-گوشی-را-بگذارید۰۰

 

گاها دیده می شود مشتری بعد از اتمام مکالمه و هنگامی که شما در حال قطع کردن تلفن هستید، ناگهان مشتری چیزی را به‌ یاد می‌آورد و می‌خواهد آن را با شما در میان بگذارد اما شما متوجه صدای او نمی‌شوید و گوشی را زودتر قطع کرده اید.

بهتر است برای رعایت ادب و احترام به مشتری، پس از این‌که صدای قرارگرفتن گوشی او و قطع مکالمه را شنیدید، گوشی خودتان را روی تلفن قراردهید.