مراکز شیرینی سرا در شهرستان بابل

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال ” تکمیل شدن ” است.

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس

قنادی غفاری

۳۲۲۲۹۰۵۷

بابل/ میدان ولایت/ جنب زورخانه

شیرینی سرای کاپ کیک

بابل/ خیابان طالقانی / ایستگاه آمل

شیرینی سرای بابل

۳۲۳۳۴۵۷۷

بابل/ خیابان شریعتی/ روبروی مزرعه

شیرینی سان سیتی بابل

۳۲۳۱۴۴۴۱

بابل/ کمربندی غربی/  نبش توحید ۴۵

شیرینی سرای ترنج

سیدی

۳۲۲۹۸۱۸۱

بابل/ خیابان کشاورز / مقابل بیمارستان روحانی

شیرینی لوکس طلایی

حسینی

۰۹۱۱۱۱۳۷۳۲۱

بابل/ خیابان بازار/ چهارشنبه پیش/ جنب پارچه سرای برموندا

شیرینی صدف

۳۲۲۲۶۷۰۳

بابل/ خیابان نواب

خانه کیک و شیرینی ژالان

بابل/ میدان کیاکلا/ چهارشنبه پیش/ روبروی مسجد امام حسن مجتبی(ع)/ ایثار ۵۴

شیرینی سرای بندپی

۳۲۵۲۲۷۳۷

بندپی غربی/ شهرخشرودپی/ روبروی پاسگاه

شیرینی گلستان

۳۲۵۲۳۱۳۸

۰۹۱۱۲۱۴۷۱۲۳

بندپی غربی/ روبروی شهرداری

شیرینی سرای سی تی سنتر

بابانژاد شانی

۳۲۵۲۱۴۲۴

۰۹۱۱۱۱۷۱۵۰۵

بندپی غربی/ شهر خشرودپی

شیرینی سرای بندپی

۳۲۵۲۲۷۴۴

بندپی غربی/ صلحدارکلا/ ایستگاه شهیدآباد

شیرینی سرای پاک

خانعلی پور

۳۲۰۲۵۳۹۰

۰۹۱۹۹۵۳۴۸۲۵

بندپی شرقی/ ناریوران

شیرینی سرای امام زاده محمد ۲

۳۲۰۲۲۶۳۳

بندپی شرقی/ ناریوران

شیرین سرای امامزاده محمد

بزرگ زاده

۳۲۰۲۲۶۳۳

۰۹۱۱۱۱۸۲۷۱۱

بندپی شرقی/ روستای مشهد سرا

تاریخ بروزرسانی: ۲۳-۴-۹۸