اعلام زمانبندی ناپایداری موقت در شبکه ارتباطی بابل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از ناپایداری موقت شبکه ارتباطی شهر بابل برای روز‌های ۱۶ و ۲۱ آبان خبر داد.

عمده احتمال اختلال و تغییرات در پی انجام این برنامه در استان مازندران مربوط به شهر بابل است که در بامداد روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه و یکشنبه ۲۱ آبان ماه (از ساعت ۱۲ بامداد تا طلوع آفتاب) می‌باشد.