مراکز پیرایشگاه مردانه در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
سالن پیرایش فیس پویا کانی     بابل/ خیابان مدرس/ پشت بانک سپه مرکزی/ جنب مجتمع تجاری عطرزیستان
پیرایش دی تو دی       بابل/ خیابان مدرس/ باغ فردوس/ خیابان بابل کلینیک/ اولین چهار راه سمت راست/ روبروی بیمه سلامت
سالن پیرایش مرتضی   ۳۲۲۷۳۶۴۲   بابل

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :