مراکز کاشت ناخن در شهرستان بابل

عنوان مدیریت تلفن همراه آدرس
کاشت ناخن ایوانا بابل/ خیابان استادیوم / حر۷
کاشت ناخن بابل بابل/ کمربندی غربی/ شهاب نیا/ حر ۱۵/ شریعت ۳
کاشت ناخن بابل بابل/ کمربندی غربی/ توحید۷/ ساختمان آسمان. طبقه ۲
کاشت ناخن سانی بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۲۸
کاشت ناخن مهدیه بابل/ کمربندی غربی/ توحید ۴۵
کاشت ناخن پری بابل بابل/ کمربندی غربی
کاشت ناخن ماهگل بابل
کاشت ناخن نلی بابل بابل
کاشت ناخن فائز بابل
کاشت ناخن سما بابل بابل
بابل حنا بابل

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :