آموزشگاههای آرایش و پیرایش شهرستان بابل

 

*ثبت اطلاعات شغلی در لیست زیر ” رایگان ” است.        *  اطلاعات لیست در حال “تکمیل شدن ” است.

 

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه الهه هنر خانم سیده هما موسوی ۳۲۲۲۰۸۴۴ بابل/ خیابان مدرس/ پشت گنجینه/ برج بن اسوه ۱۰ / ساختمان الهه هنر
آموزشگاه رز صورتی ماتیسا خانم احمدی نژد ۳۲۳۲۴۱۶۰ بابل/ باغ فردوس/ روبروی رستوران حوریا/ انتهای اندیشه ۲۴
آموزشگاه کیمیا خانم مصباحی ۳۲۱۹۲۷۶۵ بابل
آموزشگاه  افسون خانم خراطیان ۳۲۲۵۵۵۷۰ بابل
آموزشگاه  آسمان خانم رمضانیان ۳۲۳۶۵۶۴۵ بابل
آموزشگاه ژرویرا خانم رعیت نیا ۳۲۳۳۵۶۴۱ بابل