مراکز آموزش خیاطی شهرستان بابل

 

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
آموزشگاه الهه هنر بابل/ خیابان مدرس/ پشت گنجینه/ برج بن اسوه ۱۰ / ساختمان الهه هنر
آموزشگاه خیاطی شکری بابل/ میدان کارگر/ خیابان طبرسی / سرداران ۱۲ / نبش فروشگاه خونه به خونه
آموزشگاه خیاطی الگوی برتر بابل
آموزشگاه خیاطی الگوی برتر بابل
آموزشگاه خیاطی شایستگان هنر بابل
آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت شقایق بابل
آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت یعقوبی بابل
آموزشگاه طراحی و دوخت و صنایع دستی والفجر بابل/ بلوار کشاورز / نبش دانشجوی ۱۸

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :