مراکز داروخانه در شهرستان بابل

عنوان مسئول تلفن همراه آدرس
داروخانه دکتر فرزانه آستانه ای ۳۲۲۰۷۴۵۲ بابل/ خیابان طالقانی/ ایستگاه آمل/ جنب درمانگاه دکتر غلامحسین زاده
داروخانه بقراط دکتر همام عبدی ۳۲۲۲۷۷۷۷ بابل/ خیابان مدرس / روبروی شهرداری
داروخانه دکتر شاکری دکتر طناز شاکری ۳۲۲۰۸۰۳۰ بابل/ خیابان مدرس/ ضلع شمالی شهرداری/ جنب مخابرات / ساختمان فراز
داروخانه بابل بابل/ خیابان مدرس / طبقه همکف مجتمع جهانیان
داروخانه دکتر صادقی ۳۲۲۹۵۶۴۱
۳۲۲۹۰۱۷۲
بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان ایلیا
داروخانه اتحاد بابل ۳۲۱۹۹۹۷۴
۳۲۲۰۳۸۲۳
بابل/ خیابان مدرس/ چهار راه فرهنگ/ ساختمان نارنج
داروخانه پریدل (شبانه روزی) دکتر پریدل ۳۲۲۹۰۲۳۵ بابل/ چهار راه فرهنگ/ روبروی بیمارستان یحیی نژاد
داروخانه پیروز ۳۲۹۹۹۱۹ بابل- میدان حمزه کلا
داروخانه دکتر داودی( شبانه روزی) ۳۲۲۰۷۸۵۱ بابل/ میدان کارگر/ جنب بانک ملت
داروخانه دکتر نیکزاد ۲۲۹۱۵۶۶ بابل/ میدان کارگر
داروخانه دکتر آمالی دکتر مقداد آمالی ۳۲۲۹۰۵۷۳ بابل/ میدان کارگر/ جنب درمانگاه مرکزی
داروخانه دکتر فرسادی خانم دکتر فرسادی ۳۲۲۶۱۱۰۲-۵ بابل/حدفاصل میدان کشوری و کارگر/ روبروی مسجد النبی/ درمانگاه فرهنگیان
داروخانه دکتر شریف پور ۳۲۲۵۱۶۲۹ بابل/ میدان کشوری
داروخانه دکتر حسین پور ۳۲۲۶۰۶۵۰ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی
داروخانه دکتر صالحیان (شبانه روزی) دکتر دادخواه ۳۲۲۵۲۱۱۱ بابل/ میدان کشوری
داروخانه دکتر عسگری راد دکتر عسگری راد ۳۲۲۵۱۲۷۲ بابل/میدان کشوری/ جنب پاساژ تفرشی
داروخانه  دکتر مجیدی ۲۲۸۸۸۵۶ بابل/ میدان کشوری/ جنب آزمایشگاه فیروزجائی
داروخانه دکتر ساروی دکتر مهدی ساروی ۳۲۲۸۹۰۶۰ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران۲/ ساختمان روجین
داروخانه دکتر مدنی دکتر مدنی ۳۲۲۸۸۹۳۰ بابل/ میدان کشوری/سرداران ۴/ ساختمان پزشکان مهر
داروخانه دکتر صالحیان ۳۲۲۵۱۲۲۲ بابل/ میدان کشوری/ جنب دکه روزنامه فروشی
داروخانه دکتر قاسمی دکتر شقایق قاسمی ۳۲۲۶۰۶۵۵ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ جنب مجتع پزشکان سینوهه
داروخانه دکتر آقاجانپور دکتر آقاجانپور ۳۲۲۸۹۱۴۳-۴ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرداران ۲/ ساختمان پزشکان آتیه
داروخانه دکتر رضاپور دکتر زینب رضاپور بیژنی ۳۲۲۶۰۶۵۵ بابل/ میدان کشوری/ خیابان سرگرد قاسمی/ ساختمان پزشکان سینوهه
داروخانه دکتر مهدی پور ۲۲۵۰۳۴۴ بابل/ میدان کشوری/ روبروی بیمارستان شهید بهشتی
داروخانه  دکتر برادران(شبانه روزی) دکتر محمود برادران ۳۲۳۳۰۶۱۳ بابل/ کمربندی غربی/ چهار راه امیرکبیر
داروخانه گیاهی سیده کوثر دکتر طاهره ذبیح نیا ۳۲۳۲۱۰۹۰ بابل/ کمربندی غربی/ نبش توحید ۴۵
داروخانه دکتر سجادی بابل/ کمربندی شرقی/ چهارراه نواب
داروخانه شفا بابل دکتر سید حسین سجادی ۳۲۳۳۲۹۶۹ بابل/ خیابان شهید بسطامی/ خیابان آیت الله روحانی/ هادی۱۵
داروخانه دکتر میرزاپور دکتر عارفه میرزاپور ۳۲۳۵۳۵۲۸ امیرکلا/خیابان امام / نبش نیمای ۴
داروخانه   دکتر رمضانی (شبانه روزی) دکتر رمضانی ۳۲۳۴۱۶۷۷ امیرکلا/ بعد از شهرک فاطری/روبروی اورژانس
داروخانه دکتر رستمی ۳۲۷۲۲۱۳۲ بندپی شرقی/ شهرگلوگاه

 

همشهری عزیز

اگر شغل خود را در این صفحه مشاهده نکردید برای ثبت شغلتون کافیه که :